Όλη η αλήθεια για την 6ημερη απασχόληση

Η αλήθεια είναι πως η 6ημερη απασχόληση υφίσταται για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με την πρόβλεψη ότι αν κάποιος εργαστεί την έκτη μέρα, λαμβάνει ημερομίσθιο με προσαύξηση 40% ή 75% εάν εργαστεί Κυριακή. Αυτό γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένη διαδικασία.

Τι ισχύει -γενικά- σήμερα:

 • Το συμβατικό (συλλογικό) ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών ορίζεται σε 40 ώρες εβδομαδιαίως. Οι ώρες αυτές κατανέμονται σε 5 ημέρες (8 ώρες ημερησίως) ή σε 6 ημέρες (6,40 ημερησίως).
  • Στην πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, ο εργοδότης οφείλει να χορηγεί δύο ημέρες αναπληρωματικής ανάπαυσης (ρεπό) ανά εβδομάδα, η μια εκ των οποίων πρέπει να συμπίπτει καταρχήν με την Κυριακή.
  • Στην  6ήμερη εβδομαδιαία εργασία, ο εργοδότης οφείλει να χορηγεί μια ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης (ρεπό) ανά εβδομάδα, η οποία πρέπει να συμπίπτει καταρχήν με την Κυριακή εκτός εάν ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης προβλέπεται, από την οικεία νομοθεσία άλλη ημέρα πλην της Κυριακής.
 • Η  εργασία που παρέχεται την 6η ημέρα της εβδομάδος, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30% (άρθρο 8 του ν.3846/2010).
 • Τι προβλέπει ο ν. 5053/2023 (άρθρα 25 & 26):
  • Δόθηκε η δυνατότητα να απασχολήσουν τους εργαζομένους τους, κατ΄εξαίρεση, κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας, οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις:
   • Συνεχούς λειτουργίας, που λειτουργούν δηλαδή καθόλες τις ημέρες της εβδομάδας, επί 24 ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών και εφαρμόζουν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας για τους εργαζομένους τους (αρ.25).
   • Μη συνεχούς λειτουργίας, που λειτουργούν δηλαδή κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο επί 24 ώρες, με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών (αρ.26).
  • Για την απασχόληση κατά την πρόσθετη ημέρα:
   • δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 8 ώρες
   • απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης από τον εργαζόμενο.
   • το ημερομίσθιο θα καταβληθεί προσαυξημένο κατά 40%.

 Καταργεί η Κυβέρνηση την πενθήμερη εργασία;

 • Η εισαγωγή των συγκεκριμένων διατάξεων στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την κατάργηση του θεσμοθετημένου και εφαρμοζόμενου στην εκάστοτε επιχείρηση πενθήμερου συστήματος εργασίας.
 • Αποτελεί μια εξαιρετική συνθήκη που έρχεται να καλύψει μια έκτακτη ανάγκη που πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθεί από εξειδικευμένο προσωπικό, και δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 • Στην αντίθετη περίπτωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος αδήλωτης εργασίας των υπαρχόντων εργαζομένων για να καλύψουν το κενό με μια επιπλέον βάρδια

Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο για την 6ήμερη εργασία και ποιες ανάγκες καλύπτει η θέσπισή του;

 • Προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορούν να κάνουν εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, θα πρέπει να λειτουργούν επί 24ωρο ημερησίως κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Κυριακή (επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας) ή  κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Σάββατο (επιχειρήσεις μη συνεχούς λειτουργίας) και η εν λόγω λειτουργία να εξασφαλίζεται με σύστημα εναλλασσόμενων βαρδιών.
 • Η πρόβλεψη αποσκοπεί στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την οργάνωση της εργασίας των ως άνω επιχειρήσεων κατά την 6η ημέρα, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους όπου υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις στην παραγωγή.
 • Σε αυτή την περίπτωση, η  αυξημένη ζήτηση για εργασία δεν μπορεί να καλυφθεί από νέο προσωπικό είτε γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, είτε γιατί η προς εκτέλεση εργασία είναι έκτακτη ή και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

Σκοπεύετε να εφαρμόσετε 6ήμερη εργασία στο Δημόσιο;

 • Οι διατάξεις του ν. 5053/2023  προβλέπουν την καταβολή προσαύξησης για την εργασία κατά την έκτη ημέρα.
 • Δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε φορείς του Δημοσίου και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εν γένει, που απασχολούν υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ.  Σε αυτήν την περίπτωση  ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ενιαίου Μισθολογίου ή η αμοιβή του καταβάλλεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
 • Συνεπώς, δεν έχουν εφαρμογή σε αυτούς οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την υπερεργασία και την υπερωριακή απασχόληση (άρθρο 58, ν. 4808/2021).

Σχετικές δημοσιεύσεις